Φωτογραφία
Διαστάσεις: 100x100 pixels
Αρχείο: .jpg